Hakkımızda

Peaceful Actions, insan hakları için kolektif bir hareket oluşturmak, farkındalığı arttırmak ve aksiyon göstermek için güçlerini birleştiren çeşitli sivil toplum organizasyonları tarafından kurulmuş, Avrupalı bir platformdur.Dünyada baskı altında ezilen birileri varken kimsenin özgür kalamayacağına inanan Peaceful Actions olarak biz; insan hakları ihlalllerine maruz kalan kurbanların sesi olmayı ve insan haklarını duyurmak için dünya genelinde faaliyet gösteren yerel partnerlerle bir ağ(network) geliştirmeyi hedefliyoruz.

Genişleyerek artan çeşitli insan hakları organizasyonları ile partnerliklerimiz ve daha geniş bir tabandan doğma organizasyonlardan oluşan ağımız üzerinden dünya genelinde insan haklarını savunmayı ve sürdürülebilir barışı inşa etmeyi amaçlayan organizasyon ve girişimlerle bağ kurma arzusundayız.

Kurduğumuz ağ(network) üzerinden yerel barış mimarlarının çalışmalarının profilini öne çıkarmak, diğer hemfikir organizasyonlarla bağ kurmalarını sağlamak ve hedeflerini daha geniş bir uluslararası toplumla paylaşabilmek için yaptıkları işlere dikkat çekiyoruz.

Kadın Hakları

Peaceful Actions insan hakları savunuculuğunun merkezinde kadınların güçlendirilmesinin olduğunun altını çizer ve bunu ortak tabanı paylaştığı tüm partnerlerine de vurgular. Kadın hakları insan haklarıdır!

Şiddetle inanıyoruz ki kadınları itaatkar olmaya, toplumdaki tehlikeli ve yıpratıcı rolleri kabul etmeye mecbur bıraktıkça dünyada adalet ve kalıcı barış mümkün olmayacaktır.

 Medya Özgürlüğü

Peaceful Actions gazetecilerin güvenliğini ve medya kuruluşlarının mukavemetini desteklemeyi, internet ve sosyal medya erişimini engelleme teşebbüslerine karşı çıkmayı, eleştirel düşünmeyi ve medya okur yazarlığını sağlamlaştırmayı amaçlar.

Bilgi ve ifade özgürlüğüne dayanan hür, bağımsız ve çoğulcu  bir medyanın insan hakları için esas unsur olduğuna şiddetle inanıyoruz.

İşkenceye Karşı Savaş

İşkencenin dünyada yaygın olduğunu fark etme ve işkence ile mücadele etmek için aktif adımlar atma gereğinin yanında Peaceful Actions işkencenin her türünü önlemeyi, ülkelerinden kaçmaya zorlanmış kurbanlara uluslararası koruma sağlanmasını savunmayı ve kendi ülkelerinde işkence riski bulunan kişilerin geri dönmek için zorlanmasını engellemeyi de amaçlar.

Çocuk Hakları

Peaceful Actions barışçıl, adil, kapsayıcı ve refah seviyesi yüksek bir dünya için çocukların bugün ve yarın bizim en büyük varlıklarımız olduğuna inanır.

Her bir çocuğun sahip olduğu potansiyele ulaşmasını desteklemek ve hiçbir çocuğu geride bırakmamayı garanti altına almak için ilerlememizi ivmelendirmenin ve aksiyonlarımızı kuvvetlendirmenin kaçınılmaz ve acil bir gereksinim olduğunu bilir.