23 Eylül 2023

Peaceful Actions gazetecilerin güvenliğini ve medya kuruluşlarının mukavemetini desteklemeyi; internet ve sosyal medya erişimini engelleme teşebbüslerine karşı çıkmayı; eleştirel düşünmeyi ve medya okuryazarlığını sağlamlaştırmayı amaçlar.

Bilgi ve ifade özgürlüğüne dayanan hür, bağımsız ve çoğulcu bir medyanın insan hakları için esas unsur olduğuna şiddetle inanıyoruz.